KAMARAJAR GOVERNMENT ARTS COLLEGE SURANDAI, TENKASI
627 859

NIRF NAAC RUSA TNGASA
     

Kamarajar Government Arts College

Surandai, Tenkasi - 627 859

NIRF NAAC RUSA TNGASA

Certificate Uploading Process

இளங்கலை மற்றும் அறிவியல் முதலாமாண்டு சேர விண்ணப்பித்த மாணவர்கள் தங்களது சான்றிதழ்களை பதிவேற்றம் செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். விண்ணப்பப்படிவ எண்ணிற்கு நேராக காலஅட்டவணையில் உள்ள நாட்களில் பதிவேற்றம் செய்யலாம். விண்ணப்பப் பதிவு செய்யத் தவறியவர்கள் 9.8.2020 &10.8.2020 ஆகிய நாட்களில் பதிவேற்றம் செய்யலாம். பதிவேற்றம் செய்ய கடைசி நாள் 10.8.2020 ஆகும்.

காமராஜர் அரசு கலைக் கல்லூரியில் இரண்டாமாண்டு மூன்றாமாண்டு இளங்கலை மற்றும் அறிவியல் மாணவர்களுக்கும் இரண்டாமாண்டு முதுகலை மற்றும் அறிவியல் மாணவர்களுக்கும் 2020−2021 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான வகுப்புகள் ஆன்லைன் மூலமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.மாணவர் மாணவியர் பயன்படுத்திக் கொள்ளம்படியாய் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.